Ontwikkeling van kinderen

Erkenning voor ieder kind: mogen worden wie je bent

Door het jaar heen zijn de seizoenen en bijbehorende jaarfeesten een belangrijke leidraad voor ons. Het bewust beleven van de seizoenen zorgt voor verbinding met elkaar en de natuur. Vanuit verbondenheid ontstaat begrip en waar begrip is ontstaat respect.

 

Seizoenen & jaarfeesten

Op de jaartafels zien de kinderen wat zich afspeelt in de natuur in het huidige seizoen. De voorgelezen verhalen en knutselwerkjes sluiten aan bij het seizoen en de natuur om hen heen.

Ontwikkelingsfasen

Wij gaan uit van ontwikkelingsfasen in een ritme van zeven jaar. Tijdens iedere fase ontwikkelt de mens specifieke vaardigheden op het niveau van het hoofd, de handen & het hart.

Belang van creativiteit

Voor ieder kind is er ruimte voor de eigen creativiteit. Buiten worden iedere dag avonturen beleefd, ontdekkingen gedaan in de moestuin en de mooiste melodieën gemaakt met de muziekinstrumenten.

Ontwikkeling 0-7 jaar

Voor het kind van 0-7 jaar is ‘speelruimte’ het belangrijkste element in de ontwikkeling van het kind. Dit zijn de meest recente wetenschappelijke bevindingen; spelen is een serieuze zaak!

De visie van  Branche organisatie Kinderdagopvang Nederland

is dan ook; ‘We zien een steeds grotere nadruk op schools leren in de kinderopvang, en daarmee ook steeds meer meten, normeren en toetsen. Wij willen weer aandacht vragen voor het belang van spelen; spelen is een serieuze zaak.’

Het spelmateriaal bij ons is open einde speelgoed wat is gemaakt van natuurlijke materialen en zo min mogelijk is voorgevormd. Zo laten we de kinderen zo veel mogelijk zelf ontdekken en ervaren. Het stimuleert de creativiteit en het fantasievolle spel.

Een gezond lichaam en de ontwikkeling van de wil staan centraal en het kind verwerft daarmee meesterschap over zijn eigen lichaam. Deze wils-impuls kunnen we als opvoeders aanmoedigen, stimuleren en kanaliseren.

  Een poppenhoek waar kinderen de vader- en moederrol kunnen spelen.
  Een bouwhoek met houten blokken, doeken en kisten. Kinderen kunnen bij het spelen zelf bedenken en maken wat het moet voorstellen; een kasteel, een grot of een vliegtuig?
Echte materialen zoal stenen en kinetisch zand om zich mee te verwonderen.

  De buitenkeuken om ontbijt te maken voor papa en mama of dat speciale moddersoepje voor oma.
  De eerste muzikale ontdekkingen worden gedaan waar ritme- en bewegingsgevoel wordt aangesproken.
  Er wordt tijdens de lunch voorgelezen uit sprookjesboeken om de verbeelding van het jonge kind te stimuleren.

Ontwikkeling 7-13

Vanaf het zevende levensjaar staat de ontwikkeling van het gevoel centraal. Het kind handelt niet meer uit blinde drang, maar gaat met een zeker bewustzijn navolgen. De ruimte en spelmaterialen is voor de kinderen zo ingericht dat het kind eigen keuzes kan maken en zelf projecten kan opstarten.

  Knutselmateriaal en handwerkmateriaal is aanwezig om te tekenen, schilderen, plakken en breien. Ook worden er regelmatig leuke projecten gedaan zoals wolvilten of kaarsen versieren met bijenwas.
  Ook als het regent of koud is, is er ruimte om buiten te spelen. Er is een ruime buitenruimte met een grasveld, een zandbak, schommels en een tafeltennistafel.
  Een moestuin die samen met de kinderen wordt onderhouden en waar ze ervaren hoe de seizoenen effect hebben op de groei, bloei en versterving van de natuur.
 Het bespelen van muziekinstrumenten, het luisteren naar en herkennen van de verschillen en de keuze maken om alleen of juist samen muziek te maken.

Onze kracht

Groei verantwoordelijkheden

Naarmate kinderen ouder worden, krijgen zij andere privileges en verantwoordelijkheden. Het verschil tussen het oudere kind (ongeveer negen jaar, derde klas) en het jongste mag er zijn. Dit geeft het jonge kind iets om naar uit te kijken en sterkt het oudere kind in zijn zelfstandigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Ieder kind 

een mentor

Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Dit is doorgaans de meester of juf die het meest aanwezig is op de opvangdagen van het kind. De mentor volgt het kind in zijn ontwikkeling en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Dé partner van de Brede Vrijeschool Almere 

 Wij maken deel uit van de Brede Vrijeschool Almere en werken nauw samen om zorg te dragen voor continuïteit en aansluiting in de ontwikkeling van de kinderen na schooltijd op onze buitenschoolse opvang.

“Huiselijk, creatief en met respect voor elkaar en de natuur”

Voor uitgebreide informatie over ons pedagogisch beleid

Sfeer proeven?

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken om de sfeer te proeven? Neem gerust contact op via ons contactformulier.

Of stuur ons een e-mail.

Antroposofische visie

Het denken én het doen

Dus men ziet de mens tegenwoordig, eigenlijk merkwaardig: een hoofd, dat bungelt eigenlijk daarboven wat rond en weet met zijn ideeën niets te beginnen. Dat is toch zeker wat overwonnen kan worden als het kind ertoe wordt gebracht altijd voelend en willend te weten.

De hedendaagse pedagogiek heeft natuurlijk allang gemerkt dat de opvoeding eenzijdig intellectueel is geworden, dat het hoofd daarboven rond bungelt, en zo begint ze nu aan de andere kant ook het ‘kunnen’ te ontwikkelen. Je brengt beide dingen alleen bij elkaar als het weten vanzelf in het kunnen overgaat en het kunnen tegelijkertijd zo wordt beoefend dat het over van denken en meebeleven doortrokken is.

Rudolf Steiner

(Bron: Rudolf Steiner, Opvoeding en moderne Cultuur)