U als ouder

Wij streven ernaar ouders in Almere kennis te laten maken met het antroposofische gedachtengoed.

Goed contact met ouders is belangrijk en is voor ons vanzelfsprekend. Prettig contact tussen ouders en de pedagogisch medewerkers is bovenal belangrijk voor het kind. Als alle partijen op een lijn zitten dan verloopt de zorg voor het kind optimaal en voelt het zich vrij om zich te ontwikkelen tot wie het is. Kinderen voelen zich dan veilig en gedragen. Een kijkje achter de schermen? Volg ons op Facebook & Instagram.

Dagelijkse overdracht

Wij hebben dagelijks contact en overdracht tussen de ouders en leidsters over de dagelijkse gang van zaken omtrent het kind. 

 

Maandelijkse nieuwsbrief

Wij versturen maandelijks een nieuwsbrief. Hier staat praktische informatie in, vaak aangevuld met leuke weetjes, achtergrondinformatie over de jaarfeesten en de door ons gezongen liedjes.

Ieder jaar een ouderavond

Wij organiseren ieder jaar een avond voor ouders waar zij geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen rondom de zorg & ontwikkeling van de kinderen.

Jaarlijkse observatie gesprekken

Jaarlijks nodigen wij de ouders uit om onze observaties over de ontwikkeling van hun kind op onze locatie te bespreken.

Wij moedigen ouderbetrokkenheid aan!

 Wij zijn een stichting en floreren door de inzet van vrijwilligers. Wij moedigen ouders aan ook hun talenten in te zetten! Hoe meer ouders participeren, hoe meer diversiteit aan talent dat zorgt voor een creatieve authentieke plek waar de kinderen optimale zorg ontvangen en geprikkeld worden om zich te ontwikkelen tot wie zij zijn.

Denk bijvoorbeeld aan muzikaal talent voor een themamiddag, groene vingers voor de moestuin, organisatorisch talent voor Het Lentefeest. Het mag allemaal en samenwerken creëert een open sfeer en versterkt de band tussen de ouders en leidsters. Samen staan we om het kind heen!

 Daarnaast is het ook mogelijk om te participeren in de oudercommissie. Indien u zou participeren in de oudercommissie, stuur dan een email naar: oudercommissie@delentemorgen.nl.

 Bekijk informatie over ons beleid, onze tarieven, de openingstijden en de groepsindeling op de pagina praktische informatie.

Ideeënbus

In ons gebouw hangt een ideeënbus. Hierin kan, al dan niet anoniem, een idee of ander bericht worden achtergelaten. De leidinggevende bekijkt geregeld de inhoud van de ideeënbus.

Sfeer proeven?

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken om de sfeer te proeven? Neem gerust contact op via ons contactformulier.

Of stuur ons een e-mail.

Antroposofische visie

Van ouder tot pedagogisch medewerker

Nu is het kind, omdat het buitengewoon fijn georganiseerd zintuigorgaan is, ontvankelijk niet alleen voor de fysieke invloeden van zijn omgeving, maar ontvankelijk voor de morele invloeden, met name voor de gedachten invloeden. Hoe paradoxaal het tegenwoordige, materialistische denkende mens ook toeschijnt, het kind voelt wat wij in zijn omgeving denken.

Het is niet alleen belangrijk dat we ons in de omgeving van het kind, als ouders of opvoeders zijn, niet alleen niet toestaan om uiterlijk zichtbaar onbehoorlijke dingen te doen, maar we moeten ook in onze gedachten en gevoelens, die het kind voelt, opneemt innerlijk waar, innerlijk van moraliteit doordrongen zijn. (..) En voor de eerste tijd van de opvoeding van het kind tot aan het zevende jaar is het van het grootste belang hoe de omgeving is. 

Rudolf Steiner

(Bron: Rudolf Steiner, Opvoeding en moderne Cultuur)