Over ons

“Huiselijk, creatief en met respect voor elkaar en de natuur”

 

Onze mensen: mogen worden wie je bent

Wij streven ernaar onze medewerkers langdurig aan ons te binden. Vaste gezichten geven kinderen vertrouwen enerzijds en anderzijds brengen vaste medewerkers structuur en rust op de groepen en zijn zij het gezicht van de organisatie naar de ouders toe.

Onze missie voor alle kinderen is om de juiste omgeving en begeleiding te bieden waarin zij kunnen ‘worden wie ze zijn’. Dit geldt niet alleen voor de zorg en ontwikkeling van de kinderen maar ook voor onze medewerkers! De talenten van ieder individu worden erkend en ingezet op die manier dat het beste uit de medewerker zelf wordt gehaald en zij zich gehoord en gezien voelen. Wij geloven dat tevreden medewerkers zorgen voor blije kinderen.

Om de medewerkers in hun kracht te zetten zorgen wij voor verschillende vormen van ondersteuning, namelijk:

Beleidsmedewerker

De beleidsmedewerker zorgt niet alleen voor het doorvoeren en naleven van de meest recente wet- en regelgeving vanuit de overheid maar werkt ook samen met de leidsters om de processen op de groepen te optimaliseren.

Bekijk hier tevens het verdere inhoudelijke CoachPlan dat wij hanteren.

Pedagogisch coach

De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt onze medewerkers bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden. Samen met de medewerker achterhaalt de coach de coaching-behoeften.

Bekijk hier tevens het verdere inhoudelijke CoachPlan dat wij hanteren.

Opleidingen

 Alle medewerkers die op de kindgroepen werken, zijn pedagogisch opgeleid bij erkende opleiders in Nederland.

 Alle medewerkers zijn EHBO gecertificeerd en jaarlijks krijgen zij een herhalingscursus.

 Algemene opleidingsdagen om op de hoogte te blijven van de meest recente pedagogische ontwikkelingen.

 Verder worden onze medewerkers doorlopend extra opgeleid volgens de Antroposofische kind-zorg & ontwikkelingsfilosofie.

Leerbedrijf

Wij werken samen met verschillende pedagogische opleidingen in Almere en omstreken. Aan het begin van ieder schooljaar bieden wij stagiaires de kans een prachtige ervaring bij ons op te doen. Zo kunnen studenten hun passie voor de zorg en ontwikkeling van het kind verder ontplooien en kunnen ook zij zichzelf ontwikkelen tot wie ze zijn.

Zoek je een stageplaats; neem gerust contact met ons op!

Werken bij ons?

Wij zijn altijd op zoek naar talenten in het vakgebied. Spreekt onze organisatie jou aan, neem dan contact met ons op! Op dit moment hebben we een vacature voor: Pedagogisch medewerker.

Structuur Stichting de Lentemorgen

 Op de kindgroepen werken 18 pedagogisch medewerkers

 De pedagogisch medewerkers worden inhoudelijk begeleid door de pedagogisch coach en de beleidsmedewerker.

 Op kantoor werkt de leidinggevende met een ondersteunend staflid, een operationeel medewerker, een planner en een financieel medewerker. Zij staan klaar voor administratieve vragen en allerhande vragen die niet met de directe kindzorg te maken hebben.

 Daarnaast hebben wij een bestuur waaraan periodiek wordt gerapporteerd.

Verder, omdat wij zijn een stichting zijn, kunnen we met trots vermelden dat we ondersteund worden door vele vrijwilligers. Denk aan de glazenwasser voor het vele glaswerk, ouders die bijspringen om de moestuin op orde te houden en nog veel meer!

Sfeerimpressie

“Huiselijk, creatief en met respect voor elkaar en de natuur”

Praktische informatie

Praktische informatie kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang (kdv & bso)

Indeling van de groepen kinderen

Alle ruimtes zijn ingericht naar leeftijd en daarmee wordt passende zorg geboden en wordt de ontwikkelingsbehoefte van het kind vervuld.

Het kinderdagverblijf (kdv)bestaat uit drie groepen:

  Baby’s van 0 tot 1 jaar gaan naar de groep ‘Pippelijntje’
  Dreumesen van 1-2,5 jaar gaan naar de groep ‘Malijntje’
  Peuters van 2,5-4 jaar gaan naar de groep ‘Roosmarijntje’

De buitenschoolse opvang (bso) bestaat uit twee groepen:

  Kleuters van 4-7 jaar gaan naar de groep ‘Lancelot’
  Kinderen van 7-13 jaar gaan naar de groep ‘Leeuwenhart’

De ontwikkeling van het kind staat centraal

Voor alle groepen geldt dat er altijd gekeken wordt naar de ontwikkeling van het kind, dit staat voorop bij de indeling in een groep. Als een kind meer geborgenheid nodig heeft of juist wat verder is in de ontwikkeling, dan mag het kind gerust bij de jongere of juist oudere kinderen worden ingedeeld.

Van elkaar leren

Groepen met aangrenzende leeftijdscategorieën spelen tegelijk tijdens het vrije spel. Hierdoor spelen kinderen van verschillende leeftijden door elkaar wat ervoor zorgt dat kinderen zich aan elkaar op kunnen trekken en van elkaar kunnen leren. Ook is er hierdoor ruimte voor broertjes en zusjes om met elkaar te spelen tijdens hun dag(en) bij De Lentemorgen.

Tarieven 

Wij bieden verschillende contractvormen aan  40 weken contract (zonder gebruik tijdens schoolvakanties)

  51 weken contract (tijdens kerst & oud & nieuw is de Lentemorgen geheel gesloten)
  Flexibel contract

Tarieven kdv
  51 weken contract € 9,90 p.u. (extra dagen buiten contract € 10,70 p.u.)
  40 weken contract € 9,90 p.u (extra dagen buiten contract € 10,70 p.u.)

Tarieven bso

  51 weken contract € 8,55 p.u. (extra dagen buiten contract € 10,70 p.u.)
  40 weken contract € 8,55 p.u (extra dagen buiten contract € 10,70 p.u.)

Tarieven Flexibel
  EUR 10,70 p.u. ingedeeld in blokken van 7.00-14.00 of 14.00-18.30

Openingstijden 

 maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.30 uur zijn wij geopend voor ouders en kinderen.
Het kantoor is van maandag t/m vrijdag van 9.00-14.00 aanwezig voor algemene- en/of administratieve vragen.

Inschrijven

Onderaan de pagina zijn de inschrijfformulieren te downloaden. Het ingevulde document kunt u vervolgens mailen naar info@delentemorgen.nl.

Reserveringssysteem

Wij werken met het online programma NioKids. Via uw eigen account kunnen (extra) reserveringen worden ingezien, ruildagen en/of extra aanvragen ingediend. Daarnaast zijn documenten terug te vinden zoals contracten, facturen en het financiële reglement. Inloggen kan hier

Schoolvakanties, feestdagen schooljaar 2023-2024

Klik hier voor een overzicht.

Adresgegevens

De Lentemorgen
Lierstraat 11
1312 JZ Almere

Contactformulier

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken om de sfeer te proeven? Neem gerust contact op via ons contactformulier.

Of stuur ons een e-mail.

Antroposofische visie

Onze band met de natuur

Steiner biedt ons een nieuwe bewustwording in onze band met de natuur; 

Steiner biedt ons een nieuw, bewust balans met de natuur; we hebben niet slechts het voorrecht om de aarde uit te buiten, echter hoeven wij onszelf ook niet te zien als verwoestende wezens op diezelfde aarde. Wij zijn een integraal onderdeel van de evoluerende natuurlijke wereld van waaruit wij zijn ontstaan.

 Wij zijn omgeven in deze wereld en wij kunnen onszelf hierin herontdekken, net zoals wij onderdeel zijn van deze natuur; wij zijn natuurlijke wezens.

Rudolf Steiner

(Bron: Spiritual Ecology)